Wszystkich Rodziców  prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie zasad zawartych w regulaminie organizacji  pobytu dzieci w przedszkolu  w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

Wyprawka dla dzieci 3-4 letnich:

1)ciapy( podpisane);

2)piżama (podpisana );

3)bielizna i ubranie na zmianę;

4)koc i mała poduszeczka do spania.

 Nadal obowiązuje zakaz wnoszenia do przedszkola zabawek i  pluszaków!!!

 Nie wnosimy smoczków i butelek z piciem! 

Dziecko powinno  być w przyprowadzone do przedszkola do godziny 8:30.

 Dziecko do placówki przyprowadza osoba zdrowa zaopatrzona w maseczkę.

 Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem do tzw. części wspólnej(hol i szatnia).

Ewentualne spóźnienia należy zgłaszać telefonicznie. Prosimy również o informację jeśli planujecie  Państwo późniejszy termin powrotu dziecka do przedszkola.

 Obowiązuje zakaz wchodzenia rodziców do sal, w których przebywają dzieci.

Dziecko  z szatni przekazujemy osobie pełniącej dyżur, która kieruje je do właściwej sali zajęć.

Odbierając dziecko posługujemy się domofonem i oczekujemy na nie w holu przedszkola.

Przestrzegamy liczby osób przebywających w szatni i holu, zachowujemy dystans.( informacje

 i piktogramy).

Listy podziału na grupy są zamieszczone na tablicy ogłoszeń  w holu Przedszkola nr 69.

Pozostałe informacje  zostaną Państwu przekazane przez dyrektora i nauczycieli- wychowawców grup na spotkaniach.

Grupa I- 3 wrzesień godzina 16:00  ( sala nr 7)

Grupa II-4 września, godzina 16:00 ( sala nr7)

 Terminy spotkań  pozostałych grup zostaną podane  do wiadomości   1 września 2020r. na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń.