Rodziców , którzy pracują w służbach medycznych(lekarze, pielęgniarki), służbach mundurowych prosimy o złożenie wniosku o zorganizowanie opieki dla dzieci w okresie zawieszenia pracy Przedszkoli.

Wnioski w holu przedszkola.

 Wniosek odręczny można wysłać pocztą na adres: poczta@p69.lublin.eu

                                                                                                                     Dyr. Teresa Rycerz-Rękas