W związku z dezynfekcją  budynku po wyborach prezydenckich w porozumieniu z Wydziałem Oświaty i Wychowania  w Lublinie   Przedszkole nr 69 w dniu 13 LIPCA  2020r. zawiesza zajęcia-nie przyjmuje dzieci!

Prosimy Rodziców o  zapewnienie dzieciom opieki we  własnym  zakresie.