Kadra pedagogiczna naszego przedszkola to osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym. Doświadczeni nauczyciele wychowania przedszkolnego. Osoby odpowiednio przygotowane do pracy z dziećmi, osiągające efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej, stale doskonalące się.