UCHWAŁA NR 1075/XXXIV/2021 RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin