Mała szara myszka

pod szafą Szymka mieszka.

Szymek myszki szuka

o szafę laską stuka: stuk, stuk, stuk…

P. Kasia – przedszkolny logopeda – dba, aby nasze przedszkolaki pięknie mówiły…