1. „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała – program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2011.
  2. Koncepcja wykorzystania Metody Dobrego Startu w procesie wspomagania rozwoju dzieci – program autorski E. Kowalskiej – Witer dopuszczony do użytku Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17.11.2011.

Programy autorskie:

  1. Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w procesie wspomagania dzieci 3-4 letnich w Przedszkolu nr 69 w Lublinie – opracowała M. Michalak;
  2. Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w procesie wspomagania dzieci 4 letnich w Przedszkolu nr 69 w Lublinie – opracowała J. Krawczyk;
  3. Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w procesie wspomagania dzieci 5 letnich w Przedszkolu nr 69 w Lublinie – opracowała A. Mazurek;
  4. Koncepcja wykorzystania M.D.S. w procesie wspomagania rozwoju dzieci 5-6 letnich w Przedszkolu nr 69 w Lublinie – opracowała T. Nowosad.