Pszczółki są małymi badaczami i obserwują przyrodę przez lupy badawcze realizując Projekt „ Mały Ekolog”