Godziny Lp. zajęć Rozkład zajęć: opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych Posiłki
6.00 do 7.00 1. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy;
Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem;
Zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia;
Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy;
Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny.
7.00 do 8.00 2.
8.00 do 9.00 3. Czynności organizacyjne, samoobsługowe, opiekuńcze i inne. 8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 do 10.00 4. Zajęcia dydaktyczne wg programu.
10.00 do 11.00 5. Zajęcia w ogrodzie przedszkolnym, na boisku lub w parku (gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe), obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, itp. 10.00 – 10.15 drugie śniadanie
11.00 do 12.00 6. Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
12.00 do 12.30 7. Czynności organizacyjne, samoobsługowe, opiekuńcze i inne. 12.00 – 12.30. Obiad
12.30 do 13.00 8. W grupach młodszych 12.30. – 14.00. – Leżakowanie
Relaks poobiedni;
Lektura literatury dziecięcej;
Zajęcia dydaktyczne wyrównawcze.
14.00 do 15.00 9. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy;
Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem;
Zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia;
Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy;
Zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny.
14.00 podwieczorek
15.00 do 16.00 10.
16.00 do 17.00 11. 16.00 posiłek uzupełniający