Przypominamy, że etap potwierdzania woli potrwa od dnia 12.04, od godz. 12.00 do dnia 16.04, do godz. 15.00.

Rodzic może skorzystać z następujących metod potwierdzania woli:

    * Sposób tradycyjny – wydrukowany z systemu i podpisany odręcznie
dokument dostarczony do szkoły/przedszkola.
    * Sposób elektroniczny – podpisanie potwierdzenia woli za pomocą
profilu ePUAP (wystarczy podpis jednego rodzica).
    * Sposób jak w załączniku  – dołączenie przez rodzica w systemie
(po zalogowaniu na konto kandydata) skanu podpisanego dokumentu.