W przedszkolu poprzez przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych umożliwiamy wyzwalanie aktywności twórczej dzieci, gromadzenie przez nie doświadczeń, przeżyć estetycznych i artystycznych. Gratulacje dla Poli, Oliwiera i Bartka za wykonanie przepięknych prac!