Prosimy rodziców, których dzieci zostały przyjęte do Przedszkola nr 69 Lublinie w wyniku rekrutacji o dostarczenie wniosków w wersji papierowej do przedszkola

 do dnia 12 czerwca 2020r.

 Wnioski dostarczają tylko rodzice, którzy nie podpisali ich w systemie naboru podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.

Godziny przyjmowania wniosków  8:00-16:00

 Komisja rekrutacyjna